Streker

Det viktigste er å våge å sette streker på et papir. Men det blir feil å snakke om tegne noe. Går det an, da? Å sette streker på et papir mens man ser på noe, er en bedre beskrivelse.

image.jpg
image.jpg