Velkommen til åpent atelier!

Søndag 16. november kl 12  - 16  blir det åpent atelier i 

Volum atelierfellesskap,  Sinsenveien 4, 3. etg.

Marisa Ferreira, Vigdis Storsveen, Jørgen Platou Willumsen, Line Charlotte With og Ingvild Kjær Tofte

presenterer sine arbeider

Vi er fem billedkunstnere som arbeider innen et bredt spekter av utrykksformer:  grafikk, tegning, maleri, installasjon, og iscenesatt foto. Under åpent atelier vil vi alle være tilstede og fortelle om arbeidene våre, og publikum kan oppleve prosjekter som ennå ikke er satt ut i livet.
For eksempel vil man få innblikk i prosessen bak Marisa Ferreiras monumentale utsmykningsarbeid "Beautiful forms unfold from unity" , før det skal installeres ved Ulsmåg skole i Bergen. Kort sagt en annerledes kunstopplevelse enn den man får i et galleri.
Om kunstnerne:

Marisa Ferreira, f 1983 er utdannet fra Universidade de Èvora, MA Billedkunst (2007) og Kunstakademiet i Porto, Kunst og Design i Offentlig rom (2008). Hun arbeider med tredimensjonalt maleri og grafikk. Siste utstilling: Stavanger Kunstmuseum; kommende utstillinger: Art Gallery Ontario, Canada (november 2014) og Galleri Gann, Sandnes (mars 2015) 


Jørgen Platou Willumsen, f 1986 er utdannet fra Høgskolen i Akershus, og Kunsthøgskolen i Oslo (MA 2013). Han har det siste året hatt separatutstilling ved Galleri A, samt deltatt på to gruppeutstillinger. Jørgen jobber nå med ny separatutstilling til Galleri A og flere større veggmalerier til private og offentlige bygg.


Till death do us part

Vigdis Storsveen, f 1967 er utdannet ved Glasgow School of Art (MFA 2014). Hennes arbeider kommer til uttrykk både to- og tredimensjonalt som fotografi,  installasjoner, objekter og stedsspesifikke verk for offentlige rom eller gallerier. Hennes senere prosjekter tematiserer ulike aspekter ved menneskelige stereotypier. Storsveen har vært invitert til en rekke  utstillinger og prosjekter i inn og utland. Blant annet ved Henie Onstad Kunstsenter, Nobels Fredssenter og CODA. Høsten 2015 skal hun stille ut ved l'espace des femmes i Paris. Hun er også tilknyttet HiOA som veileder for masterstudenter.


Line With, f 1956, er billedkunstner og designer, utdannet ved Århus Kunstakademi, Edinburgh College of Art og Høgskolen i Akershus. Hun har utført en rekke utsmykkinger i glass, og arbeider for tiden med tegning og maleri. Hun er også formidler, opptatt av å belyse naturvitenskap gjennom kunst. I serien Please Evolve lar hun linje og form utvikle seg fra et utgangspunkt.


Ingvild Kjær Tofte, f 1975 er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (MFA 2010). Hun arbeider for tiden med maleri og installasjon, og hadde nylig separatutstilling ved Galleri BOA i Oslo, hvor møter mellom natur og sivilisasjon var et gjennomgående tema. Hun har tidligere også arbeidet med animasjon og performance, og vist arbeider ved blant annet Oslo S Rom for kunst, Kortfilmfestivalen i Grimstad og Henie Onstad Kunstsenter. 

Følg oss på Facebook