3-dimensjonal skravering

upload.jpg

Hvorfor skulle en tegning være flat? Godt igang i dag, gleder meg til å fortsette