Freser mer kratt

upload.jpg

Det kan aldri bli for mye kratt! En nyhet er et låsesystem som fester modulene til hverandre.