Borte i krattet

upload.jpg

Skal man gå seg bort i krattet trenges mye kratt! Så jeg produserer moduler på Shopbot-en.