Inntrykk fra Trondheim Maker Faire

Fra standen min på Trondheim Maker Faire. Det kom litt overraskende at det var i telt så jeg måtte lage en vegg, men de hjalp meg og det fungerte. Mange besøkende, og et nytt begrep: "Fiklekunst"

From my stand at the Trondheim Maker Faire. It came as a surprice that I had to make my own wall, but they helped me out, and everything worked out. Rainy, but lots of visitors and a new idea about "tamper art"

image.jpg
image.jpg

Da barna strømmet inn, skjønte jeg at jeg måtte gjøre en del av utstillingen interaktiv

image.jpg
video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more
image.jpg