Workshop i Polen

To uker i sommer har jeg tilbragt i Wroclaw i Polen, i Foundation Bente Kahans prosjekt "Jidisz fer ale". Oversatt Jiddisch for alle. Så hva er jiddisch? Det er et språk som har vært snakket i hele Europa i over tusen år. Det er også en kultur, musikk og litteratur. Men hva med "for alle"? Må man ikke være jøde for å være en del av Jiddisch kultur? Og hva er det forresten å være jøde? Uansett, som ureligiøs goy interesserer jeg meg likevel for tilhørighet og identitet. Så jeg sendte en søknad til Bente Kahans stiftelse og ble med i prosjektet som en av 7 polske og 4 norske kunstnere. Planen var å tegne alle inntrykk og hendelser underveis, og la det bli mitt bidrag. Den første uken besto av en intensiv yeshiva som foregikk i 3. etasje i synagogen. Her prøvde vi å sortere begreper som jødisk, jiddisch, hebraisk, sekulær og ortodoks. Hvorfor er det for eksempel slik at det er to grupper som snakker jiddisch, og som ellers har lite tilfelles; sekulære folk med jødisk bakgrunn, og de erkeortodokse Hasidim. Jo, fordi jiddisch alltid har vært et hverdagsspråk med lavere status enn de hellige skriftenes hebraisk, som de lærde og beleste holdt seg til. Så de sekulære bruker det fordi det uttrykker hverdagens erfaringer, og de ortodokse fordi de mener hebraisk er for hellig for profan tale. Selv om staten Israel besluttet å bruke hebraisk som nasjonens språk. Ut fra dette begynte jeg å forstå hvorfor Fundation Bente Kahan jobber for å forsvare det jiddiske språket; det er jo et av våre europeiske språk, ja mer enn det; det er et av de europeiske fellesspråkene, et lingua franca på linje med latin og senere engelsk og fransk. Hvis ikke den  jødiske befolkningen hadde blitt drept og fordrevet, kan vi forestille oss forhandlinger på jiddisch i Brüssel og Haag? Men mitt prosjekt dreide seg ikke om kontrafaktisk historie. Istedet dokumenterte jeg workshopen, stilte spørsmål om tilhørighet og identitet gjennom tegninger.

Velkommen til åpning av den norske utstillingen i HL-senteret 3. september kl 11. Ja, det er et litt rart tidspunkt! Men se gjerne utstillingen, den er mangfoldig og bra!

What do you mean when you say "God"? 

What do you mean when you say "God"? 

Will he remember his grandmothers song? 

Will he remember his grandmothers song?