Workshop: Mekaniske dyr

Vi er omgitt av produkter som gjør ting.  Hvordan får vi noe til å røre seg? Og hvordan overfører vi en bevegelse?

Kurset skal gjøre elevene i stand til å gjenkjenne universelle, mekaniske prinsipper som kan taes i bruk på mange måter og i mange materialer. Med enkle materialer blir det lav terskel for å prøve ut mekanikk med stag og vektarmer. Vi arbeider praktisk, og elevene oppfordres til å finne løsningene selv, og i samarbeid med hverandre.

Materialer

Moduler av kassepapp, splittbinders, limstift, farget papir.

Innføring i mekanikk:

Vi gjennom det grunnleggende i mekanikken ved hjelp av eksempler som viser forskjellige måter man kan overføre bevegelse  ved hjelp av stag, vektarmer og tannhjul. Vi lærer betegnelsene slik at vi kan snakke om mekanikk med ordentlig terminologi.

Gjettelek med elevene: Med en eksempelsamling viser vi hvordan de bevegelige delene rører seg vi beveger en vektarm eller en sveiv. Så skal de gjette hva det er på baksiden. Men de får ikke lov å rope svaret - de må tegne det!  På den måten kastes de ut i friske forsøk på konstruksjonstegning.

Praktisk del

:Nå skal elevene lage mekaniske figurer selv. Elevene får i oppdrag å tegne skisse til et dyr med kraftoverføring og bevegelige deler. Alle lager en bevegelig figur etter eget hode, men eksempelsamlingen er nyttig å ha for å finne de løsningene man trenger. De tar utgangspunkt i en ferdig tilskåret bølgepapp-plate, og tilfører bevegelige ledd til munn, horn, armer eller bein, alt ettersom.Vi bruker farget papir til å designe utseendet på figurene.

Gjennomgang

Vi holder en gjennomgang av de ferdige arbeidene etterpå, hvor vi snakker om hva de hadde tenkt å gjøre, problemer de har løst. Vi feirer både lærerike feil og strålende resultater!
Læreren får tilsendt en plansje over mekaniske prinsipper og uttrykk som kan henges opp i klasserommet for å skape forventning og nysgjerrighet.Etter kurset fotograferer vi alle mekanismene og sender til lærereren , slik at bildene kan lbrukes som eksempelsamling og referanse.

Målsetning:

Gi forståelse for de mekaniske prinsippene vi ser i produkter rundt oss.Gi eleven et aktivt og skapende forhold til teknologi og design.