Workshop: Mekanisk Katt

Hva er det som får maskinene vi bruker til å bevege seg?

Lær deg om kraftoverføring og få ting til å skje!

Vi bruker enkle materialer til å eksperimentere med tannhjul. Hver elev får et «Mekanisk Katt»-sett i laserskåret kryssfiner.

Vil øynene snurre langsomt eller raskt, den ene eller den andre veien?

Målsetning

Å gjøre elevene kjent med begreper innenfor mekanikk, å sette elevene i stand til å gjenkjenne ulike former for kraftoverføring som vi ser i bruk rundt oss. Gjennom å ta i bruk de mekaniske prinsippene selv, i et kunstprosjekt, blir de fortrolig med dem, og kan forholde seg til produkter på en mer informert og skapende måte.

Gir i hverdagen, og automata som kunstart

Om produktene våre blir aldri så elektoniske; der hvor det skal skje noe, vil det finnes bevegelige deler og kraftoverføring. Å prøve seg på å gire ned og opp og bestemme rotasjonsretning i en selvbygd mekanisme, vil åpne elevenes øyne for hva som kan gjøres med mekanikk, og få dem til å gjenkjenne prinsippet i sykkelen og vekkeruret. Det gir en oppdagelse av at maskiner er uttenkt og laget av mennesker, og at de selv kan lage en maskin!

Automata er når du får kunstverket ditt til å bevege seg, hvordan du gjør bruk av bevegelse, farger og form er opp til deg

Kursinnhold:

Introduksjon: Kort presentasjon av mekaniske elementer og kraftoverføringsprinsippene. Hvordan girer vi opp eller ned?

Noen mekaniske gåter som utfordrer elevenes evne til praktisk tenkning

Mekanisk katt -byggesett: Settet med bærer og tannhjul er skåret ut av finer med laserskjærer, en enkel produksjonsmetode som nå har blitt alment tilgjengelig med utviklingen av nye, små maskiner og programvare. Selv om elevene får det ferdig, er det et inspirerende eksempel på hvilke teknikker de raskt kan tilegne seg og lage nesten hva som helst! Kan du printe ut en tegning, kan du i prinsippet skjære den ut.

Elevene setter sammen fordelen av bæreren, og så kan de begynne å finne ut hvordan de bruker tannhjul i forskjellig diameter til å:

  • Få det ene øyet til å gå rundt fortere enn det andre
  • Få øynene til å gå like fort rundt samme vei
  • Få det ene øyet til å gå rundt motsatt vei som det andre

Her overlater vi dem til seg selv med beskjeden at eksperimentering og feil har verdi i seg selv, og en oppfordring til å snakke sammen om det de gjør.

Vi går rundt og hjelper til, og markerer når noen har stilt et godt spørsmål.

Etterhvert som mekanismene blir ferdige, kan de tas med til et malebord for å dekoreres. Kanskje noen heller vil ha en tiger eller et monster enn en katt?

 

Videreutvikling:

Mekanisk Katt er en videreutvikling av tilbudene Mekanisk Zoo og Sprelledyr, som vi tidligere har hatt innenfor Den Kulturelle Skolesekken.

Settet av laserskåret kryssfiner er lettere å sette sammen enn løsningene vi brukte da, men er likevel et produkt som forteller om produksjonsmetoden og alle mulighetene.

 

 

Hver elev får et byggesett å arbeide ut fra.

Hver elev får et byggesett å arbeide ut fra.

Byggesettet er et eksempel  på produksjon med enkelt programmerbart verktøy.

Byggesettet er et eksempel  på produksjon med enkelt programmerbart verktøy.