Rettvendte og speilvendte moduler gir mange muligheter

Rettvendte og speilvendte moduler gir mange muligheter

Krattet slutter aldri

Krattet slutter aldri

Det går helt fint å frese linoleumssnitt!

Det går helt fint å frese linoleumssnitt!

En av modulene vi skal bruke

En av modulene vi skal bruke

 

Workshop i Ås Kunstforening, tirsdag 23.01

Trykk ditt eget kratt!

Kl 10.00 - 12.30

 

Vi går ut fra Line Withs installasjon "Kratt", og setter sammen modulene i linotrykk til et mønster som bare fortsetter og fortsetter.

Eller til et symmetrisk mønster som speiles eller roterer.

Trykkplatene er resultatet av eksperimenter med å skjære linoleumssnitt med en CNC-fres. Det viste seg å gå helt fint, og er de klare til trykk på lange ruller japanpapir.

Prøv deg fram med rapport, kombinasjoner, symmetri og assymmetri!

Påmelding til workshopen  innen 19. januar til  aaskunstforening@gmail.com  eller pr. telefon til

Ellen Eikenes 970 92 447 eller Ingjerd Aarseth 952 30 514.  

Førstemann til mølla!