Workshop: Høyt som et tårn

Hva er en konstruksjon?  Noen konstruksjoner er mer stabile enn andre. Hvorfor det? Vi eksperimenterer med ulike geometriske former og bygger og konstruerer i vei. Klarer vi å bygge høyt uten at det faller sammen? Ved hjelp av pinner, tape og limpistol kan vi bygge høyt og stabilt. Etterpå kjenner vi igjen en bærende konstruksjon når vi ser den.

Forløp:

Som introduksjon viser vi bilder av ulike kraner, tårn, broer og andre høye konstruksjoner. Elevene blir bedt om å prøve å legge merke til detaljer på bildene, som kan komme til nytte.Vi demonstrerer hvordan byggematerialet kan settes sammen, og viser at trekantkonstruksjoner er stabile mens firkantkonstruksjoner ikke er det.

Elevene deles opp i team. De får utdelt pinner, tape og limpistoler, og  skal presentere resultatet etter en avtalt tid. Så setter de i gang å bygge.  

Hvilket team kan bygge høyest og likevel stabilt nok til å bære en kartong juice?Teamene må finne fram til den beste måten å bruke byggematerialene, og det er lov å hente ideer både fra billedeksemplene og fra de andre lagenes arbeid. Det er lurt å snakke sammen under arbeidet, slik at tanker kan luftes og utveksles. Kursleder og lærer går rundt og hører hvordan det går, uten å gripe mye inn. Noen råd om arbeidsfordeling og konstruksjon kan komme godt med. 

Presentasjon:

Når tiden er ute, viser lagene det de har laget for hverandre. Vi tester bæreevnen. (Konstruksjonene fotograferes for sikkerhets skyld før testen.) Vi snakker om hvordan lagene har tenkt og om hvordan kreftene virket på konstruksjonen ved belastning. Vi bruker eksempler fra bildene vi så og fra kroppen.

Mål:

Eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon. Planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner.Beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile og tåler større belastning enn andre. Gjenkjenne og beskrive bærende strukturer i ulike byggverk.

Lærerens rolle:Læreren deler inn i grupper som arbeider godt sammen, og går rundt og drøfter elevenes løsninger og hjelper dem å verbalisere.

Skolens læringsmål

Etter 4. trinn skal eleven kunne

  • eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer
  • planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker
  • planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner
  • beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile og tåler større belastning enn andre
  • gjenkjenne og beskrive bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet