Workshop: Hva er farge?

Farger er ikke alltid det vi tror. Er rødt alltid rødt og blått alltid blått? Vi ser og forsker på farge. I et praktisk verksted prøver vi ut to måter å blande farge på. 

Innhold:

Vi ser på bilder sammen og snakker litt om nye og gamle hypoteser om hva farge er. Folk har tenkt og sagt mye rart om farger! Hva tror vi at farger egentlig er?  Hvordan blander vi farge? 


 Fargelab

I fargelaben kan elevene fritt prøve ut farger ved hjelp av fargeprøver, fargete briller, en lyskasse med farget lys og en fargesnurrebass.

Vi sorterer  fargeprøver med fargete briller på. Ble vi enige? Og kan vi blande farger med fart?

 Fargeblanding med prikker

Noen ganger er det øyet som blander fargene for oss. Nå skal barna få T-skjorter i mange farger.  Vi lager raster med bobleplast.  Med det trykker vi prikker i rødt, blått og gult på sjablonene. Vi må gå på den andre siden av rommet for å se hva slags farge vi har laget. 

Skolens læremål

Etter 2. årstrinn skal elevene kunne

  • blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid
  • gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene
  • lage gjenstander som bruker refleksjon av lys, og samtale om hvordan de virkerbeskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen

Etter 4.. årstrinnskal elevene kunne   

  • benytte overlapping i arbeid med tegning og maling