Workshop: Den flygende byen

Med vår egenutviklete Perpektivmaskin går vi løs på sentralpunktsperspektivet, og oppdager at det ikke er så vanskelig. Perspektivmaskinen er ikke egentlig en maskin, bare merkesnorer som lager krittlinjer inn mot forsvinningspunktet midt på tavlen eller på et stort papir på veggen.

Da blir det lett å tegne et hus i perspektiv. På det store fellesbildet klassen lager svever til og med alle husene i verdensrommet!

Innhold:

Introduksjon om begrepene 2-dimensjonal og 3-dimensjonal. Med enkle husmodeller brettet av papir viser vi hvordan det flate kan bli romlig, og hvordan 3 dimensjonale former framstår i rommet. Hvordan kan vi tegne dem slik at de ikke ser flate ut?

Forløp, metode:

Vi introduserer begrepet forsvinningspunkt. På «Perspektivmaskinen» er forsvinningspunktet en krok. Til den fester vi en merkesnor som viser retningen til forsvinningspunktet fra ethvert punkt på billedflaten.

Nå får alle elevene et ark og skal tegne en vegg av et hus, rett  forfra. Den klipper de ut for å bruke som mal. Malen brukes til å tegne av samme vegg på et farget ark, som er festet til Perspektivmaskinen. Nå er vi klare til å tegne de andre veggene, eller kanskje taket eller gulvet i sentralperspektiv! Ved hjelp av snoren markeres perspektivlinjene. Nå kan eleven ta tegningen med seg til pulten og klippe ut hele formen på huset og tegne vinduer og dører.

Ved hjelp av malen kan elevene tegne samme hus i forskjellig avstand og retning til forsvinningspunktet.

Nå oppdager vi at husene som ble tegnet under forsvinningspunktet sees litt ovenfra, mens de som er tegnet over forsvinningspunktet ser ut som de svever i luften.

Det passer bra, for nå monterer vi noen av husene på mørk bakgrunn, slik at det ser ut som de svever i verdensrommet!

Materiell:

Vi har laget spesielt materiell for å unngå noen vanskeligheter som oppstår når man skal tegne sentralperspektiv bare ved hjelp av linjal og papir. Det er lettere å forstå sentralperspektiv når forsvinningspunktet har større avstand til tegningen, og det er også fint å kunne tegne samme tegning i flere posisjoner og retninger.

Materiellet er enkelt, det består bare av en sugekopp med feste til en eller flere snorer som gir retningen på perspektivlinjene. Snoren settes inn med kritt som setter strek på arket, slik som en vanlig merkesnor som håndverkere bruker.

Mål:

Å tegne perspektiv med ett forsvinningspunkt, og bruke forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder.Øve inn begreper som forsvinningspunkt, loddrett, vannrett, vinkelrett, parallell.

Lærers rolle: Hjelpe elevene under arbeidet, og snakke med dem om det de gør, slik at de bruker begrepene.

Skolens læringsmål:

7. årstrinn

  • bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy
  • bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger
  • byggje tredimensjonale modellar, teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt og diskutere prosessane og produkta