Prosjektet Kratt tar utgangspunkt i tegninger av grenstrukturer, som jeg overfører til en fil og freser ut som moduler med en CNC-fres. Modulene settes så sammen til en sammenhengende struktur. Alt ettersom hvordan modulene kombineres oppstår det enten en tegning som aldri gjentar seg, eller ulike former for symmetri. Modulene monteres litt ut fra veggen, slik at det oppstår skyggeeffekter.

Prosjektet har mange aspekter:

Tegning med andre midler

Vi er inne i en ny teknologisk revolusjon hvor det blir stadig enklere å framstille fysiske objekter ved hjelp av programmerbart verktøy som laserskjærer, 3-D-printer og CNC-fres. Jeg er blant de mange kunstnerne som ser mulighetene i dette. En interessant problemstilling er: Hvordan kan vi viderebringe den tegnete strekens følsomhet? Kan vi lære en maskin å tegne?

Fysisk opplevelse

Jeg vil at besøkende skal gå inn i rommet og oppleve noe, gjerne i ambivalensen mellom en skjønnhetsopplevelse og en uro. På to av veggene skal et organisk, frodig nettverk bre seg utover.

Over de to andre veggene danner de samme forgreningene symmetriske mønstre. Med ett oppstår virvler og kaleidoskopiske effekter. Med våre mønstergjenkjennende hjerner kan vi oppleve en organisk struktur som vakker. Samtidig får symmetri oss til å se ansikter og skikkelser. Det kan bli uhyggelig.

Med belysning og fargete skygger kan den tredimensjonale virkningen forsterkes, slik at rommet blir utydelig og du får opplevelsen av å gå deg vill i krattet.

Jeg vil gjerne spørre de besøkende hva de så der.

Modulene montert speiisymmetrisk

Modulene montert rotasjonssymmetrisk

Kratt er livskraft og natur.

Det gir ly og skjermer

Men kratt er også mark som er tilvokst og tapt

Krattet hindrer deg i å komme fram

Det tetter til så du mister oversikten

Og hva ser du i krattet i halvmørket?

Fresing av moduler