Symmetri?

 

Et verksted hvor barn utforsker symmetri og moduler sammen med billedkunstneren Line With. 

Symmetri er der matematikk møter kunst. Symmetri er umiddelbart gjenkjennelig og forståelig for oss mennesker. Evnen til å gjenkjenne og skape symmetri ligger i selve måten hjernen vår er bygget opp.

Samtidig viser symmetrien vei inn i geometrien hvor nye sammenhenger viser seg.

Vi lager enkle formelementer av papir, og bruker dem til å utforske akser, speil- og rotasjonssymmetri på store ark.

Utover gulvet vokser mønstrene av seg selv. Mønstre stopper aldri..