Grener og kratt

Treportretter fra NMBU-parken

Grener. Trefiber, akryl, voks

 

Et utstillingsprosjekt

Prosjektet begynte med studier av trær og grener.

Samtaler med folk fra NMBU førte til at en serie av 8 “portretter” av de ikoniske trærne i arboretet inngår i  utstillingen.

De er utført i tusj og bladmetall på tykt papir, 70 x 50cm. Les mer om teknikken her.

Ut fra studier av grener beveger arbeidene seg videre til variasjoner over forgreninger, med assosiasjoner til nettverk inne i oss og utenfor oss.

Her har jeg tatt i bruk en programmerbar fres for å overføre den håndtegnete streken til  forskjellige materialer  og se hvilken innvirkning dette “samarbeidet” med en maskin har på det kunstneriske uttrykket. Utfordringen består i å bevare det umiddelbare og direkte ved tegningen når den overføres til innfellinger og profilkutt i tre eller akryl.  

Resultatet er enkeltstående vegghengte objekter som til sammen utgjør installasjonen “Grener”.

En annen del av utstillingen er installasjonen “Kratt”,  en sammenhengende struktur, bygget opp av moduler. Forgreningene som oppstår danner enten helt tilfeldige, eller noen steder symmetriske mønstre. Her inviteres de besøkende til å gå seg vill i krattet. Hva møter vi der?  

Det er også planlagt et foredrag /artist talk om prosessen bak framstillingen av de utstilte arbeidene.

Kratt. Moduler i trefiber, 28 x 28

Skisser og forarbeid

Kratt. Moduler