Line With: prosjektbeskrivelse

Fiktive stilleben

Maleriet kan skape nye rom

I denne serien bruker jeg stillebenet med sine konvensjoner og tradisjoner til å skildre ting som ikke finnes, men som oppstår der og da, på flaten.

Alle maleriene er i tempera, enten eggtempera på lerret eller gummitempera på papir.