Bones and Promises

Johs Bøe: Fotografi  Line With: Mekanisk skulptur

 

Vi gjenkjente umiddelbart noe i hverandres arbeider. Både Line Withs maskiner i metall og bein og Johs Bøes nærgående studier av krøllete A4-ark har et uttrykk som unndrar seg og insisterer på å holde på sine hemmeligheter.

Derfor dette samarbeidet om en utstilling hvor fotografi, form og bevegelse skal oppfordre betrakteren til å komme nærmere. Hvor to uttrykk kanskje kan generere et tredje.

Tittelen på Johs Bøes arbeider; “Promises” antyder en assosiasjon mellom papiret og avtaler, løfter, kontrakter. Skjørheten både i materialet og i forpliktelsene, så vel som skjønnheten i de tilfeldige foldene kommer fram i det store formatet. 

Line With har kalt sine bevegelige skulpturer “Helpless Machines”. Utover det overlater hun til konstruksjonene av metalltråd og bein å kommunisere som best de kan.

En kropp antydes av rommet mellom metallet, den knirkende bevegelsen er et svakt minne.

Er de mekaniske organismer eller organiske mekanismer?

Hjelpeløse maskiner som prøver å stå ved løftene sine - hva kan gå galt?

 

Om deltakerne

Line With er billedkunstner og designer.

Hun er opptatt av å lage overganger mellom kunst og arkitektur, linje og rom, skulptur og mekanikk.

Johs Bøe har arbeidet med fotografi siden han var elev hos Irving Penn i 1981.

Han har ved siden av arbeidet i sitt kommersielle studio deltatt flere ganger på Høstutstillingen, og holdt separatutstillinger