Dreie, splitte, sette sammen..

Hva skjer hvis en dreid form splittes og settes sammen med en annen dreid form? Her har jeg limt emnene sammen midlertidig slik at jeg kunne d prøve det ut. Det er assymmetri som er morsomt å se på